Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Sunday, March 11, 2012

Chè đậu đỏ

Chè đậu đỏ nấu nhừ cuối cùng cho đường vài vài lát gừng xắt chỉ ... ăn khá ngon!

Chúc mọi gia đình được no ấm!

No comments:

Related Posts with Thumbnails