Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Saturday, November 5, 2011

Canh Bí rợ nấu sườn

Sườn non nấu mềm nêm nước mắm và tiêu cho khoai bí Nhật vô nấu vài phút là mềm, nêm hành ngò - canh ăn rất mát và bổ não.
Chúc mọi gia đình được no ấm!

No comments:

Related Posts with Thumbnails